✳طب اسلامی قادر به درمان تمام بیماری هاست✳
::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::
✳طب اسلامی قادر به درمان تمام بیماری هاست✳
www.rozex.rozblog.com
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم

صفحه اصلی توصیه به درمان با طب اسلامی✳طب اسلامی قادر به درمان تمام بیماری هاست✳

تعداد بازدید : 552
نویسنده پیام
eshaghi52 آفلاین

مدیر انجمن

ارسال‌ها : 131
عضويت : 16 /12 /1393
تشکر ها: 4
تشکر شده : 3
✳طب اسلامی قادر به درمان تمام بیماری هاست✳
💠طب اسلامي قادر به درمان تمام بیماری هاست💠
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
طب اسلامی با توجه به روایات زیر قادر به درمان تمامی بیماری ها است.

✅1. ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﻫﺮ ﺩﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﺑﺪ. (1)

✔2. ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ، ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.(2)

✅3 . ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﭼﻪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﻫﻴﭻ ﺩﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻩ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ، ﺷﻔﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻧﺎﺯﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.(3)

✔4. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺍﻧﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﭼﻪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﻫﻴﭻ ﺩﺭﺩﻯ ﻓﺮﻭ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻩ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺯﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺟﺰ ﻣﺮﮒ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻴﭻ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ».(4)

✅5. ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧُﺪْﺭﻯ: ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﻫﻴﭻ ﺩﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻩ (ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﺩﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻩ)، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻓﺮﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ (ﻳﺎ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ) ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻣﮕﺮ ﺳﺎﻡ». ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ: ﺳﺎﻡ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﻣﺮﮒ».(5)

📝منابع:

[۱]ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﺝ 4، ﺹ 1729، ﺡ 69، ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ، ﺝ 4، ﺹ 445، ﺡ 8219، ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﺝ 9، ﺹ 577، ﺡ 19558 ﻛﻠّﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ، ﺝ 3، ﺹ 336، ﺡ 5010 ﻋﻦ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ، ﻛﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤّﺎﻝ، ﺝ 10، ﺹ 6، ﺡ 28086؛ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 62، ﺹ 76.
[۲]  ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺈﺳﻠﺎﻡ، ﺝ 2، ﺹ 144، ﺡ 500، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 62، ﺹ 73، ﺡ 30.

 [۳]  ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺄﺧﻠﺎﻕ، ﺝ 2، ﺹ 179، ﺡ 2460، ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ، ﺹ 180، ﺡ 498 ﻭ ﺡ 499 ﻧﺤﻮﻩ، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 62، ﺹ 68، ﺡ 20.

 [۴] ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺈﺳﻠﺎﻡ، ﺝ 2، ﺹ 143، ﺡ 499، ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ، ﺝ 3، ﺹ 138، ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻳّﺎﺕ، ﺹ 167 ﻛﻠﺎﻫﻤﺎ ﻧﺤﻮﻩ، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 62، ﺹ 65؛ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺝ 9، ﺹ 198، ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ، ﺝ 2، ﺹ 48، ﺡ 2275 ﻛﻠﺎﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺤﻮﻩ.
[۵] ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ، ﺝ 4، ﺹ 445، ﺡ 8220، ﺍﻟﻤﺼﻨّﻒ ﻟﺎﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﺝ 5، ﺹ 421، ﺡ 5، ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﺄﻭﺳﻂ، ﺝ 2، ﺹ 157، ﺡ 1564، ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ، ﺝ 5، ﺹ 93، ﺡ 5161 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺝ 3، ﺹ 437 ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺜﻠﺎﺛﺔ ﺍﻟﺄﺧﻴﺮﺓ ﻧﺤﻮﻩ، ﻛﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤّﺎﻝ، ﺝ 10، ﺹ 5، ﺡ 28079.
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
طب اسلامی قادر به درمان تمام بیماری هاست حتی بیماری های جدید.مثل انواع سرطان و...
بی نیاز از عمل جراحی.

آخرین مطالب طب اسلامی:
www.eslamteb.com
°•°•°•°•°•°•°•°•°
پرسش از مجموعه طب اسلامی:
(انجمن پرسش و پاسخ طب اسلامی)
www.Tebabat.rzb.ir
°•°•°•°•°•°•°•°•°
🔹عضویت درلیست انتشار🔹
 با ذخیره شماره زیر و ارسال کلمه سلامت به همراه مشخصات (نام ونام 4/ti/p/%40irk5636i
💻📋💐🌺🌷📖

چهارشنبه 17 تیر 1394 - 05:50
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارشبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.تمامي حقوق محفوظ است . طراح قالبــــ : روزیکســــ